Crossing Borders

February 19 - 23, 2013
De Hal, Grote Combéweg 45 Paramaribo

Artists: Yin Da, Qiao Liang & Qiao Leikai.
Introduction of Contemporary Chinese Art: Marijke Lie | ESTeeLIE Contemporary
22 February, 19.00 – 20.00 hrs

Opening hours exhibition: 20 – 23 February, 17.30 – 21.00 hrs
24 February, 16.00 – 18.00 hrs